Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA652

Kod
1FA652
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Introduktion till materialvetenskap och Materialsyntes och karaktärisering ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information som krävs för arbete i ett tvärvetenskapligt projektet samt planera för praktiskt utförande av projektet och utföra det under handledning
  • tillämpa och redogöra för vikten av försöksplanering
  • i tal och skrift redovisa det egna arbetet med ett tvärvetenskapligt perspektiv
  • bedöma andras förslag och arbeten i form av diskussion vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Materialsyntes och karaktärisering samt materialteori, praktiskt arbete i fokus. En grupp av två studenter kommer att arbeta tillsammans i ett projekt där de utbyter kunskaper för att lösa ett problem. Projektet kan vara antingen laborativt eller beräkningsorienterat, eller både och.

Undervisning

Handledning i grupp. Seminarier.

Examination

Skriftlig rapport. Muntlig presentation vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin