Vindkraft - teknik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV195

Kod
1GV195
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för mekanisk, aerodynamisk, elektrisk konstruktion och funktion hos vindkraftverk samt för nätanslutning, byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk
  • beskriva och reflektera kring teknikutveckling och innovationer för vindkraftverk

Innehåll

Vindkraftverkets konstruktion, teknisk funktion och praktisk användning

Denna del innehåller studier av mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk.

Teknisk fördjupning och aktuella tekniska aspekter på vindkraft

Denna del omfattar teknisk fördjupning inom mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk. Momentet innehåller även en breddning mot andra aktuella tekniska aspekter på vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Övningar och uppgifter lämnas i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 5 hp.

Skriftliga essäer och foruminlägg 2,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV062 eller 1GV121, Vindkraft - teknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin