Acceleratorbaserad programmering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD055

Kod
1TD055
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. Högprestanda- och parallellberäkningar 7,5 hp eller Högprestandaprogrammering 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • skriva effektiv kod direkt anpassad för en specifik acceleratortyp för att lösa specifika problem;
  • använda ramverk som erbjuder abstraktioner av acceleratorteknik;
  • identifiera och motivera styrkor och svagheter hos olika acceleratorarkitekturer för givna problem;
  • resonera kring datalokalitet i heterogena system;
  • mäta och förbättra prestanda för egenskriven och ramverksbaserad acceleratorkod;

Innehåll

Orientering om kännetecken för bland annat arkitekturtyperna CPU, GPU, TPU, breda vektorinstruktioner. Minnesarkitekturer och relation mellan värd-CPU och övriga enheter. Programmering med CUDA och explicita vektoroperationer. Användning av TensorFlow för att lösa optimeringsproblem och beräkning av större matematiska uttryck. Lösningar i traditionellt kompilerade och tolkade språk för att utnyttja acceleratorer. Profilering av de berörda lösningarna.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Muntlig redovisning av laborationer och projekt. Skriftliga inlämningsuppgifter och projektrapport. Laborationer och inlämningsuppgifter (5 hp) och projekt (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin