Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA364

Kod
1FA364
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Elektromagnetism I och Analog elektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • dimensionera anpassningsnät för aktiva och passiva komponenter i radiofrekvensområdet av inbyggda system med hjälp av kretsmodeller, S-parametrar och Smith-diagram
  • identifiera och beskriva olika typer av förstärkare
  • designa och utvärdera en radiofrekvensförstärkare och konstruera tillhörande kretskort
  • genomföra mätningarna på radiofrekvensförstärkaren
  • förklara olika koncept inom effektkombination
  • redogöra för industriella tillämpningar av mikrovågseffekt

Innehåll

Transmissionsledningsteori, telegrafekvationen, reflektionskoefficient, Smith-diagrammet. Metoder för impedansanpassning: enkel stub och LC-matchning, tvåportsförstärkning, design för maximal förstärkning, konstant förstärkning och design för specifik förstärkning. Introduktion till load-pull-mätningar. Klasser av förstärkare, harmoniskt avslutade effektförstärkare (PA), Doherty effektförstärkare. Konstruktion och tillverkning av kretskort (PCB). Mättekniker med hög effekt. Effektkombinerare. Industriella tillämpningningar av mikrovågseffekt.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och laborationer.

Examination

Skriftlig projektrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin