Beräkningsmodellering av energirelaterade material

2,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA662

Kod
1FA662
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med kvantmekanik och fasta tillståndets fysik/kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • simulera och presentera egenskaperna hos energirelaterade material,
  • analysera samband mellan struktur och egenskaper samt förhållanden för materialstabilitet,
  • använda fysiska principer för att bedöma användbarheten hos material för energirelaterade tillämpningar,
  • beräkna relevanta parametrar för materialegenskaper för användning inom industriell forskning och utveckling.

Innehåll

Beräkningsmodellering av material för energirelaterade tillämpningar. Atomistisk modellering med fokus på de elektroniska, strukturella och mekaniska egenskaper. Kvantmekanisk beskrivning av elektroner och joner. Tillämpningar som t.ex. solceller, batterier, magnetokaloriska material. Aspekter av tillämpningar inom nanoenergi.

Undervisning

Föreläsningar, beräkningsövningar och handledning av projektarbete.

Examination

Projektarbete med skriftliga och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin