Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF065

Kod
9LF065
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är fristående och riktar sig till lärare i engelska i grundskolan, gymnasieskolan och i vuxenundervisning. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021.

Behörighetskrav

30 hp engelska

Mål

Kursens syfte är att introducera studenterna i forskningsfältet kreativt skrivande samt att utveckla studentens eget skrivande och didaktiska kompetens i kreativt skrivande. Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • analysera begrepp, teorier, metoder och resultat inom forskningsfältet kreativt skrivande,
  • reflektera över sitt eget kreativa skrivande på engelska,
  • analysera och motivera didaktiska val i den egna praktiken,
  • implementera didaktiska metoder för kreativt skrivande i undervisningen
  • förmedla goda rutiner för skrivande till sina elever.

Innehåll

  • Centrala begrepp, teorier, metoder och resultat inom forskningsfältet;
  • kreativt skrivande i USA;
  • kreativt skrivande i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv;
  • kursdeltagarnas eget kreativa skrivande;
  • didaktiska metoder, praktiskt arbete och planering av kreativt skrivande.

Undervisning

Kursen är nätbaserad. Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops. Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, med examinerande inlämningsarbeten och muntliga presentationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin