Trådlös kommunikation och inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT095

Kod
1DT095
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp datavetenskap/teknik/matematik, inklusive Datakommunikation I och en fortsättningskurs i programmering eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
  • med kritiskt förhållningssätt läsa, analysera och presentera muntligt och skriftligt innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området.

Innehåll

Programmering av inbyggda system på exempel av sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, kommunikationsprotokoll för trådlösa system.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT103)  kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin