Atomära mätningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA668

Kod
1FA668
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kvantteknologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs Kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta och redovisa fysiken bakom olika röntgenmetoder,
  • sammanfatta och redovisa fysiken bakom olika neutronspridningsmetoder,
  • jämföra och tolka den atomära information som erhålls från olika röngenspektroskopiundersökningar samt neutronspridning,
  • identifiera lämpliga metoder för att optimera elektroniska, optiska och spinnbaserade system på atomär nivå.

Innehåll

Neutronspridning och hur metoden kan användas för att karakterisera magnetiska egenskaper, speciellt spinnegenskaper. Tillämpningar av röntgenmetoder och hur de används för att förstå och optimera energiomvandlingsprocesser hos solceller och LEDs samt för att studera dynamiken i framtida magnetiska och elektroniska komponenter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och problembaserat lärande. Exkursion med laborationer. Projektarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsupgifter med muntlig presentation. (3 hp). Muntlig och skriftlig presentation av projekt. (2 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin