Programmering med C/C++ 3 - datorspel i 2D

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD813

Kod
5SD813
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i Speldesign och programmering, 180 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förstå hur 2D-datorspel är konstruerade,
  • använda ett speldesigndokument för att analysera och implementera funktion,
  • beskriva och tillämpa vanliga spelprogrammeringsmönster och algoritmer, samt
  • utveckla spelloopar för att bearbeta inmatning, uppdatera spellogik samt presentera audiovisuell återkoppling.

Innehåll

Kursen täcker grunderna för att skapa datorspel i 2D, till exempel spelloopar, event driven input, inladdning och hantering av resurser, hantering av spelentiteter och speltillstånd, samt ljud och kollision. Under kursen får studenterna utveckla spel med olika spelmekaniker.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin