Neutronspridning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA675

Kod
1FA675
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Introduktion till materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva neutronspridningsmetoder och redogöra för deras olika styrkor
  • jämföra neutronspridning med andra komplementära tekniker
  • redogöra för spridningsprocesser med neutroner i material
  • relatera neutronspridningsdata till fysikaliska fenomen
  • utvärdera värdet av neutronspridningsexperiment för att besvara specifika forskningsfrågor
  • bedöma praktiska krav på neutronspridningsexperiment med avseende på instrument och provdesign.

Innehåll

Volymspridning, ytspridning, mjuka material, magnetiska strukturer, magnetiska excitationer, gittervibrationer, vibrationsspektroskopi, diffusion, kontrastvariation.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och lektioner.

Examination

Muntlig presenation vid seminarium och skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin