Kvantmaterial I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA654

Kod
1FA654
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 juni 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp i teknik/naturvetenskap. Kemisk bindning i molekyler och material och Introduktion till materialvetenskap ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • presentera och använda enklare teoretiska modeller inom kondenserade materiens fysik och utvärdera deras användbarhet i olika sammanhang
  • klassificera fasta material efter deras elektronstruktur
  • använda Dirac-formalism för att analysera kvantmekaniska system
  • genomföra och redovisa experiment inom kondenserade tillståndets fysik

Innehåll

Kvantmekanisk formulering av Blochfunktioner i en periodisk kristall. Enpartikelmodeller för elektroner. Beskrivning av elektronstruktur och kvasipartiklar med Schrödinger- och Diracekvationerna. Klassificering av material utifrån deras elektronstruktur. Termodynamiska egenskaper för fasta material. Introducerande laboratorieexperiment med anknytning till fasta tillståndets fysik. Introduktion till framväxande fenomen med Dirac-material, konventionella och okonventionella supraledare, spintroniska och topologiska material. Kort introduktion till andrakvantisering.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier och laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig litteraturstudie för godkänt betyg, muntlig examination för högre betyg (4 hp). Laborationer med skriftlig och muntlig redovisning (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin