Individuell breddning i materialteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM110

Kod
1TM110
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 70 hp inom ämnena fysik, kemi, materialvetenskap och/eller materialteknik samt 20 hp inom matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara relevanta koncept, teorier och problem inom studieområdet,
  • analysera enkla problem inom studieområdet,
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Enskilda studier om ett projekt inom ett materialteknikämne som studenten och läraren enats om. I projektet ingår grundläggande teori för det valda ämnet som tilldelas av lärare/handledare och vidare fördjupning genom studier av studenten valda vetenskapliga artiklar. Tilldelat material och litteraturstudie presenteras muntligt och genom en skriftlig rapport.

Undervisning

Studenten handleds av en lärare eller forskare inom det valda området genom möten, individuellt eller i grupp. Seminarium för presentation av tilldelat material och litteraturstudie.

Examination

Skriftlig rapport (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM011 Fördjupningskurs inom additiv tillverkning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin