Energiomvandlingssystem

3 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA338

Kod
1FA338
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Termodynamik och Beräkningsvetenskap I

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda termodynamik och fluidmekanik för att förklara de viktigaste aspekterna av hållbar energiomvandling
  • redogöra för grundläggande processer och system för hållbar omvandling och lagring av energi,
  • jämföra energisystem med avseende på effektivitet och miljömässig hållbarhet,
  • genomföra ett projekt inom området hållbar omvandling eller lagring av energi

Innehåll

Termodynamik i öppna system, värmeöverföringsmekanismer, fluidmekanik. Värmekraftverk (Rankinecykel), värmemotorer, värmepumpar. Grundläggande principer för geotermisk värmeproduktion, solkraft, vatten- och vindkraft. Energilagring, verkningsgrad, exergi, klimatpåverkan och energisäkerhet.

Undervisning

Föreläsningar, gruppdiskussioner och handledning vid projektarbete.

Examination

Skriftlig projektrapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin