Elektronik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE624

Kod
1TE624
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektrisk mätteknik. Elektromagnetism I ska vara genomgången. Transformmetoder förutsätts läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera elektroniska kretsar med passiva komponenter och använda Bodediagram,
  • konstruera förstärkare med hjälp av OP-förstärkare,
  • använda dioder och transistorer i enkla kopplingar,
  • redogöra för principer av digital elektronik,
  • konstruera kombinatoriska nät och sekvensnät med vippor,
  • använda simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.

Innehåll

Tvåpoler och tvåpolssatsen. Metoder för kretsanalys. Överföringsfunktioner, gränsfrekvens, Bodediagram. Operationsförstärkaren, återkoppling . Dioden, fälteffekt- och bipolära transistorn. Transistorförstärkare. Digitala grundkretsar, Boolesk algebra, Karnaughdiagram. Analys och syntes av kombinatoriska kretsar och synkrona sekvenskretsar. Datorsimulering av analoga och digitala kretsar. Hållbarhetsaspekter av elektronik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga tentamina vid kursens slut (4 hp) och laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin