Projektkurs i tribomaterial

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM007

Kod
1TM007
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tribomaterial. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera kontaktförhållandena i en tribologisk komponent,
  • genomföra en tribologisk studie,
  • utföra relevant materialanalys,
  • redogöra för de prestandabestämmande tribologiska mekanismerna för kontakten,
  • redogöra och argumentera för sina resultat både muntligt och skriftligt.

Innehåll

I form av ett projektarbete ska studenterna studera, analysera och utföra systematisk provning av en tribologisk komponent, system eller kontaktsituation. En inledande litteraturstudie kring komponenten, dess användning och tribologiska utmaningar ger träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning. Därefter ska en testplan utformas för hur provningen bör utföras och vilka parametrar som bör studeras: Därefter utförs själva provningen. Efter provning ska komponenter och material studeras med relevanta analysmetoder.

Undervisning

Projektmöten med lärare. Seminarier. Instruktion för användning av provutrustningar.

Examination

Skriftlig försöksplanering (1 hp). Muntlig presentation (4 hp). Skriftlig slutrapport (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin