Partikelfysik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA347

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Martin, B. R.; Shaw, G., Particle physics, 3. ed., Chichester, UK, Wiley, cop. 2008Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin