Kvantmekanik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA352

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Sakurai, J. J.; Napolitano, Jim, Modern quantum mechanics, 2. ed., Reading, Mass., Addison-Wesley, cop. 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin