Grundläggande statistik A4

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2ST063

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Körner, Svante; Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys, 4:e upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2006Obligatorisk
  • Körner, Svante; Wahlgren, Lars, Praktisk statistik, 4., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2012Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin