Kemi för biomedicin

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FK162

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Danielsson, Bengt; Svensson, Uno, Organisk-kemisk nomenklatur, senaste, Stockholm, ApotekarsocietetenObligatorisk
  • Kompletterande kompendium i jämviktslära, Institutionen för läkemedelskemiObligatorisk
  • Burrows, Andrew, Chemistry3: introducing inorganic, organic and physical chemistry, Oxford : Oxford University Press, 2009 - xviii, 1395 p., 2013Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin