Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FB617

Huvudgrupp 1

Rekommenderad kurslitteratur

Kurslitteratur kommer dela ut vid kursintroduktion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin