Proteomik och metabolomik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB448

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurskompendium och vetenskapliga artiklar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin