Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EE642

Huvudgrupp 1

Yttterligare litteratur kommer tilldelas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin