Informationssystem C: Forskningsmetod

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS067

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Forsknings- och metodartiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin