Litteratur och intersektionalitet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EN501

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ett urval artiklar av Alison Kafer, Dona Haraway och poesi och noveller av Jennifer Egan (utdrag i Studentportalen).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin