Data analytics

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS239

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar tillkommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin