Automatiserad prediktiv modellering

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB516

Huvudgrupp 1

  • Kompendium bestående av vetenskapliga artiklar och utdrag från lämplig ämnesspecifik litteratur., Institutionen för biologisk grundutbildning
  • Utdrag från följande två böcker, båda nedladdningsbara gratis från internet:, Institutionen för biologisk grundutbildning (1. James, Witten, Hastie och Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning, Springer. 2. Hastie, Tibshirani, och Friedman, Elements of Statistical Learning, Springer.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin