Metafysik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FT103

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Undervisande lärare gör ett urval bland böckerna nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin