Kulturantropologi B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA206

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Moment 1: Antropologi i tid och rum: En idé- och teorihistorisk översikt

Moment 2: Homo Politicus: Etnografiska perspektiv

Moment 3: Tro och tanke: Antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar

Moment 4: Mänskligheten i rörelse

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin