Datorbaserad materialmekanik I

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TM112

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

FE-paketet CALFEM (toolbox till Matlab)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin