Data engineering I

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD169

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Aktuella forskningsartiklar, rapporter och tutorials.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin