Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC154

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin