Brittisk skönlitteratur under 1800-talet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EN511

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Primärtexter

Digitalt och fotokopierat material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin