Modernism och modernitet i Amerika

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EN521

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Primärtexter

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

Stenciler

Selected texts by Paul Laurence Dunbar, WEB Du Bois, Booker T. Washington, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Marianne Moore, Alain Locke, and Sui Sin Far.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin