Data analytics

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS239

Huvudgrupp 1

João Moreira, Andre Carvalho, Tomás Horvath: A General Introduction to Data Analytics

ISBN: 978-1-119-29626-3

Artiklar tillkommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin