Ytfysik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA588

Huvudgrupp 1

  • Attard, Gary; Barnes, Colin, Surfaces, Oxford, Oxford University Press, 1998Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin