Medie- och kommunikationsvetenskap B: Studier i organisationskommunikation

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV177

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin