Metafysik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FT103

Kurslitteratur

Undervisande lärare gör ett urval bland nedanstående verk. Kurslitteratur meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin