Rätt och socialt arbete - utredningsmetodik

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JS906

Rätt och socialt arbete - utredningsmetodik VT 2022

Litteraturen ska läsas med senaste upplaga om sådan finns. Vad gäller litteratur som i tidigare upplaga har införskaffats för kurs under tidigare termin på programmet, så krävs inte att den ersätts med senaste upplaga. Studenten måste dock själv kontrollera att inte ändringar skett i gällande rätt.

Socialstyrelsens publikationer

Socialstyrelsens publikationer finns tillgängliga i pdf-format på deras hemsida:

www.socialstyrelsen.se

Utöver nedan angiven kurslitteratur tillkommer författningstext, prejudikat och andra rättsfall, vetenskapliga artiklar, länkar till myndighetsinformation och liknande.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin