Cellbiologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG120

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

En av följande två böcker i cellbiologi:

Samt en del av denna bok för cellulär immunologi:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin