Nihilism

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FT161

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Litteraturen i listan skiljer sig något från den som nämns i kursplanens innehållsbeskrivning. Den kurslitteratur som kommer att användas är nedanstående.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin