Specialpedagogik i förskolan (uppdragsutbildning)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 8PE090

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Dessutom tillkommer max 250 sidor enligt lärares anvisningar.

Totalt läses ca 1000 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin