Artificiell intelligens för industriell analys

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TS321

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar, kompendier, utdrag från böcker samt e-böcker fritt tillgängliga via Uppsala universitets elektroniska bibliotek. En mer detaljerad lista kommer göras tillgänglig vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin