Flerspråkighet och utbildning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SV268

Litteratur

Huvudböcker:

Därutöver tillkommer:

En avhandling som väljs i samråd med läraren.

Vetenskapliga artiklar med ett omfång av ca 200 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin