Litteratur och intersektionalitet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EN501

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Selected scholarship by Judith Butler, bell hooks, Alison Kafer, Dona Haraway.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin