Klimatet, energin och det moderna samhället

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV053

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudlitteratur

Valbar bok

Studenten väljer en av dessa som obligatorisk läsning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin