Genombioinformatik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MB445

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ingen obligatorisk kurslitteratur. För annotering används några delar från följande bok:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin