Elektromagnetism och vågrörelselära

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA528

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Young-Freedman: University Physics, del 2, Pearson.

Nordling-Österman. Physics Handbook, Studentlitteratur 1999.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin