Spanska D, litteraturvetenskap II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SP028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

Dessutom rekommenderas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin