Studentkåren Rindi på Gotland

Campus Gotlands studentkår Rindi är en mötesplats där du kan komma i kontakt med andra studenter, ha roligt och engagera dig i olika aktiviteter och påverka din studiemiljö.

Studenterna driver alla aktiviteter

Alla aktiviteter på kåren är det studenterna själva som driver. Här kan du sjunga, dansa, spela teater, jobba i baren och mycket annat

Kåren arbetar för dina rättigheter

Studentkårens viktigaste uppgift är att bevaka studenternas intressen i utbildningsfrågor. Studentrepresentanter från Rindi är med i alla organ som bereder eller beslutar om studier vid Campus Gotland.

Studentkåren Rindis webbplats

Andra tjänster

Kåren erbjuder även andra tjänster som du som student kan ha nytta av under din utbildning. Ett exempel är arbetet med studentboende via sajten Gotlands studentbostad.

Tillgång till rabatter

Som medlem får du även tillgång till massvis med rabatter och förmåner på både kåren och i det omgivande samhället.

Fyra studenter står utanför kårhuset i Visby.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin