Fysioterapeutprogrammet

180 hp

Studieplan, MFT1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFT1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 14 mars 2016

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin